Projekt Współpraca 16

Zakładka : Projekt „Współpraca” PROW 2014-2020 W związku z realizacją Projektu

„Opracowanie innowacyjnej metody uprawy grzybów z gatunku twardnik japoński (Lentinula edodes) oraz soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) z wykorzystaniem słomy konopnej jako podłoża oraz opracowanie technologii produkcji ekstraktów z grzybów leczniczych zawierających pełne spektrum związków aktywnych.” realizowanego zgodnie z umową o przyznanie pomocy: 00102.DDD.6509.00171.2022.12 - finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi :
 1. 1. PROW-01/2023 - zakup i dostawa młyna uniwersalnego do mielenia suszonych owocników grzybów – zał. zaproszenie PDF
 2. 2. PROW-02/2023 – zakup i dostawa homogenizatora ultradźwiękowego do ekstrakcji owocników grzybów – zał. zaproszenie PDF
 3. 3. PROW-03A/2023 – badania podłoża do uprawy grzybów – zał. zaproszenie PDF
 4. 4. PROW-03B/2023 – badania owocników grzybów – zał. zaproszenie PDF
 5. 5. PROW-03C/2023 – badania ekstraktów z grzybów – zał. zaproszenie PDF
 6. 6. PROW-04/2023 – zakup i dostawa otrębów pszennych, jako dodatku do podłoża do upraw grzybów – zał. zaproszenie PDF
 7. 7. PROW-05/2023 – zakup i dostawa worków do podłoża do upraw grzybów – zał. zaproszenie PDF
 8. 8. PROW-06/2023 – zakup i dostawa spirytusu rektyfikowanego do ekstrakcji – zał. zaproszenie PDF
 9. 9. PROW-07/2023 – zapytanie ofertowa infrastruktura – zał. zaproszenie PDF
  załącznik 1
 10. 10. PROW-08/2023 zapytanie ofertowa ekstraktor ultradźwiękowy – zał. zaproszenie PDF
  załącznik 1
 11. 11. PROW-09/2023 – zapytanie ofertowe mieszalnik zbiornikowy – zał. zaproszenie PDF
  załącznik 1
 12. 12. PROW-12/2023 – zapytanie ofertowe jednostki kontroli klimatu – zał. zaproszenie PDF
  załącznik 1
 13. 13. PROW-20/2023 – realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z poniższym opisem – zał. zaproszenie PDF
  załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5